Zagonetka #77

Šta je to što se pojavljuje dva puta u trenutku, samo jednom u satu, a nijednom u danu.

Odgovor
Slovo T – (TrenuTku, saTu)

Advertisement