Zagonetka #52

Ima korice, a nije nož. Ima listove, a nije drvo.

Odgovor
Knjiga

Advertisement