Zagonetka #47

Uđe belonja u rernu bez kože, a izađe sa kožom.

Odgovor
Hleb

Advertisement