Zagonetka #43

Padne u vodu, a ne pokvasi se.

Odgovor
Senka

Advertisement