Zagonetka #118

Ko ga pravi, ne treba mu; ko ga kupi, neće mu se; kome treba za to i ne zna.

Odgovor
Mrtvački sanduk

Advertisement