Zagonetka #108

Vije se kao uzda, – uzda nije; kandže ima, – mačka nije.

Odgovor
Kupinova loza.

Advertisement