Matematička mozgalica #7

Kad sam imao 6 godina moja sestra je bila upola mlađa od mene. Sada imam 70 godina. Koliko godina sada ima moja sestra?

Odgovor
67

Advertisement